GIẢI TRÍ Archives - Nova FnB

    Find an outlet

    Fairy Garden Tea & Coffee Shop

    Vị Trí Tuyển Dụng – Giám Sát Nhà Hàng – Nhân Viên Thu Ngân – Nhân Viên Pha Chế Quyền Lợi – Mức lương: Thỏa thuận theo từng vị trí…