Home - Nova FnB

  Find an outlet

  Unique Multicultural Experience
  NOVA FnB
  Nova FnB brings a unique multicultural experience to domestic and foreign customers with many chains of restaurants and coffee served millions of guests per year.

  All Of Our Featured Outlets
  HAVE A LOOK
  Check Out Our Promotions
  LATEST NEWS
  News

  Ra mắt thương hiệu Takami Japanese Dining & Lounge

  Chào đón thành viên mới của Nova FnB vào tháng 9 năm 2022.Mỹ thực là có lẽ là thức quà đặc biệt của đất trời ban tặng và đi từ…

  News

  Chào đón thương hiệu mới trực thuộc Nova FnB.

  The Living Room ra mắt với mong muốn mang đến sự thư giãn như đang ở trong chính phòng khách tại nhà dành cho những vị khách yêu mến nghệ…

  News

  SPICE WORLD HOTPOT | THE GREAT RETURN OF THE RENOWNED SICHUAN HOTPOT BRAND

  Join Nova FnB to welcome the grand look and brand new menu of the famous Sichuan Hotpot brand in the coming July! 5 branches with bold Chinese space will open at:…

  VIEW ALL

  NOVA FnB offers excellent employment opportunities and sustainable career development in a professional environment with attractive incentives in the market.

  VIEW ALL