NOVA Loyalty - Nova FnB

    Find an outlet

    ĐẶC QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN PRIORITY

    Trải nghiệm những đặc quyền cao cấp nhất từ Nova FnB: Ưu đãi giảm giá 20% tại địa điểm trong danh sách được chọn Phần thưởng đặc biệt cho tháng…

    ƯU ĐÃI DÀNH CHO THÀNH VIÊN PRESTIGE

    Ưu đãi giảm giá 15% tại địa điểm trong danh sách được chọn Phần thưởng đặc biệt cho tháng sinh nhật: 1 Bánh sinh nhật miễn phí. 1 Giftcard 2.000.000…

    ƯU ĐÃI DÀNH CHO THÀNH VIÊN EXPERIENCE

    Ưu đãi giảm giá 10% tại địa điểm trong danh sách được chọn Phần thưởng đặc biệt cho tháng sinh nhật: 1 Bánh sinh nhật miễn phí.