Sushi Tei - 10A Trần Hưng Đạo - Nova FnB

    Find an outlet

    Sushi Tei – 10A Trần Hưng Đạo