Để nhận ưu đãi, khách hàng vui lòng
liên hệ quầy bán vé tại Tropicana Park.